Gamblerado.com tolererar inte eller främjar någon form av olagliga spelaktiviteter.

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för informations- och underhållningsändamål och ska inte betraktas som juridisk rådgivning.

Gamblerado.com är en oberoende spelkatalog och informationstjänst som är dedikerad till att tillhandahålla en omfattande spelupplevelse och expertis.

Även om vi strävar efter noggrannhet, tar Gamblerado.com inget juridiskt ansvar för eventuella fel eller felaktigheter i det material som tillhandahålls.

Användare av Gamblerado.com är ensamma ansvariga för att avgöra lagligheten av att delta i ett visst spel eller placera en viss satsning baserat på deras lokala jurisdiktion.

Vi kan inte garantera att den information som presenteras på denna webbplats är korrekt eller fullständig.

Gamblerado.com kommer inte att hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av användningen av materialet på denna webbplats.

Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande och skapar inte några skyldigheter för Gamblerado.com i framtiden.

Alla varumärken som nämns på denna webbplats tillhör sina respektive ägare.

Om inte annat anges är innehållet på denna webbplats upphovsrättsskyddat av Gamblerado.com. Genom att komma åt denna webbplats samtycker användarna till att respektera upphovsrätten och andra äganderättsmeddelanden som finns här.

Användare av Gamblerado.com får inte kopiera, överföra eller ändra informationen på denna webbplats på något sätt utan uttryckligt tillstånd.

Observera att alla produkter, processer eller tekniker som nämns på denna webbplats kan vara föremål för immateriella rättigheter som reserveras av Gamblerado.com och kanske inte licensieras härunder.

Vi strävar efter att tillhandahålla fullständig, korrekt och uppdaterad information på Gamblerado.com.

Om du upptäcker några brister eller felaktig information, vänligen kontakta oss på info@gamblerado.com.

Gamblerado.com förbehåller sig rätten att avslå alla förfrågningar om borttagning av innehåll efter eget gottfinnande, utom i fall där innehållet är falskt, vulgärt, hatiskt, obscent, sexuellt orienterat, hotande, diskriminerande, invasivt för en persons integritet eller i strid med någon internationell lag.