På Gamblerado.com värdesätter vi din integritet högt och har utvecklat denna integritetspolicy för att säkerställa din sinnesfrid. Denna integritetspolicy, tillsammans med de allmänna villkoren för webbplatsen, utgör grunden för hur vi samlar in och behandlar alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå vår syn på och praxis avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att hantera dem. Genom att besöka vår webbplats accepterar och samtycker du till de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter kan du kontakta den personuppgiftsansvarige på http://gamblerado.com/contact.

 1. Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter som kan identifiera dig som individ. Detta omfattar bl.a:

 • Identitetsuppgifter: Förnamn, efternamn eller liknande identifierare.
 • Kontaktuppgifter: E-postadress och telefonnummer.
 • Profiluppgifter: Användarnamn, krypterat lösenord, inloggnings-/utloggningstider.
 • Uppgifter om marknadsföring och kommunikation: Preferenser för att ta emot marknadsföringsmaterial, kommunikationspreferenser och all korrespondens vi har haft med dig. Denna kategori omfattar även innehåll som du skickar in, t.ex. inlägg, kommentarer, personliga preferenser, åsikter, klagomål och chattar.
 • Tekniska uppgifter: IP-adress (Internet Protocol), inloggningsuppgifter, typ och version av webbläsare, tidszon, typ och version av insticksprogram, internetleverantör (ISP), enhetsinformation, plats, operativsystem och plattform, rubrik för din begäran och andra online-identifierare.
 • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats, inklusive Uniform Resource Locators (URL:er) och information om sidinteraktion.
 • Aggregerade uppgifter: Statistiska eller demografiska uppgifter som inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Dessa uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter eftersom de inte identifierar dig direkt. Om vi kombinerar aggregerade data med dina personuppgifter på ett sätt som identifierar dig behandlar vi dem dock som personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter, såsom ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter eller genetiska och biometriska uppgifter.

 1. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in data från och om dig genom olika metoder, bland annat

 • Direkta interaktioner: Du tillhandahåller identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter när du registrerar dig på vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev, kontaktar oss, deltar i kampanjer eller skickar in innehåll som inlägg, kommentarer och chattar.
 • Automatiserade tekniker eller interaktioner: Vi samlar automatiskt in tekniska data om dina surfvanor och mönster via cookies, serverloggar och liknande tekniker. Dessa hjälper oss att förbättra vår webbplats och förstå hur du interagerar med den. Mer information finns i vår cookiepolicy.
 • Tredje part eller allmänt tillgängliga källor: Vi kan få information från tredje part, t.ex. innehållsleverantörer och analysföretag, för att förbättra våra tjänster och förstå din interaktion med vår webbplats. Se vår cookiepolicy för information om cookies från tredje part.
 1. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat kompatibelt ändamål. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap om det krävs eller är tillåtet enligt lag.

De ändamål för vilka vi använder dina personuppgifter inkluderar:

 • Registrera dig som ny användare och hantera vår relation med dig.
 • Skicka marknadsföringsinformation och nyhetsbrev baserat på dina preferenser.
 • Administrera och skydda vår verksamhet och webbplatsen.
 • Leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser samt mäta deras effektivitet.
 • Använda dataanalyser för att förbättra vår webbplats, våra produkter, vår marknadsföring och våra kundupplevelser.
 • Ge förslag och rekommendationer om produkter som kan intressera dig.
 • Tillåter dig att delta i gratisspel, turneringar, utlottningar och tävlingar.
 • Gör det möjligt för dig att publicera recensioner och åsikter om kasinon.

Vi förlitar oss på olika lagliga grunder för att behandla dina personuppgifter, inklusive fullgörande av ett avtal, berättigade intressen och samtycke. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi kontaktar dig för direkt marknadsföring.

 1. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi handlar inte med, delar, överför eller lämnar ut dina personuppgifter, förutom vad som anges i denna integritetspolicy eller vad som krävs enligt tillämplig lag. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra dotterbolag eller närstående företag för legitima affärsändamål. Vi kan också samarbeta med tredjepartsföretag för att tillhandahålla tjänster, lösningar och kampanjer som vi tror kommer att vara värdefulla för våra kunder.

Under vissa omständigheter kan vi lämna ut dina uppgifter om det krävs enligt lag eller i händelse av en sammanslagning, omorganisation eller försäljning av webbplatsen. Vi kommer dock att informera dig i förväg om din personliga information blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Vi kan komma att dela statistik och sammanställda uppgifter om din användning av webbplatsen med tredje part. Dessa uppgifter kommer dock inte att identifiera dig personligen.

 1. Allmän policy för registrering av konto

Du har möjlighet att registrera ett kostnadsfritt konto på webbplatsen, men det är inte obligatoriskt att göra det för att använda webbplatsen om inte annat anges.

Kontoregistrering är inte tillgänglig för personer under 18 år eller motsvarande minimiålder i den relevanta jurisdiktionen. Vi registrerar, lagrar eller lämnar inte medvetet ut personuppgifter som rör personer under 18 år. Vår webbplats är inte inriktad på eller lämplig för barn.

Du kan när som helst begära att ditt konto avaktiveras eller raderas. Vi kommer dock att behålla registrerade uppgifter i vårt säkra arkiv för statistik- och analysändamål.

Skydd av barn: Innehållet, produkterna, tjänsterna och kampanjerna på vår webbplats är inte avsedda för barn. Vi begär eller samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år. Vi ansvarar inte för några åtgärder som vidtas av barn eller personer under tillämplig ålder baserat på innehållet på vår webbplats eller våra utgående marknadsföringskampanjer.

 1. Vilka är dina rättigheter?

Du har rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till dina personuppgifter. Dessa rättigheter omfattar följande:

 • Tillgång: Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Rättelse: Du kan begära rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter som vi har om dig.
 • Radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort under vissa omständigheter.
 • Invändning: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på berättigade intressen eller för direkt marknadsföring.
 • Begränsning av behandling: Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter avbryts i vissa situationer.
 • Dataportabilitet: Du kan begära att dina personuppgifter överförs till dig eller en tredje part.
 • Återkallande av samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, även om detta inte påverkar lagligheten av behandlingen före återkallandet.

Om du vill utöva dina rättigheter eller göra några förfrågningar om dina personuppgifter kan du kontakta oss på http://gamblerado.com/contact.

 1. Lagring av uppgifter

Du kan begära att dina uppgifter raderas genom att avsluta ditt användarkonto. Vi kan dock behålla viss information enligt lag. I vissa fall kan vi anonymisera dina personuppgifter för forsknings- eller statistiska ändamål, i vilket fall de inte längre kommer att kopplas till din identitet.

 1. Datasäkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och ändring. Dina personuppgifter är lösenordsskyddade i en säker digital krypteringsmiljö. Vi följer alla bestämmelser om skydd av personuppgifter.

 1. Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella ändringar av vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida och, om nödvändigt, meddelas dig via e-post. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för uppdateringar. Om du inte samtycker till några ändringar rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst eller avslutar ditt konto.

 1. Webbplatser som tillhör tredje part

När du navigerar bort från vår Webbplats till en Tredjepartswebbplats gäller Tredjepartswebbplatsens villkor, sekretesspolicy och databehandlingspraxis. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och vår integritetspolicy gäller inte längre för din användning av någon tredjepartswebbplats.

 1. Tillsynsmyndighet

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten. Vi rekommenderar att du först kontaktar oss för att försöka lösa eventuella problem.